Proclaimer

Tijdens het opstellen van de diverse berichten en pagina’s op deze website tracht ik altijd deze met de grootste zorgvuldigheid en met het grootste respect samen te stellen. Ondanks mijn inzet om deze taak zo zorgvuldig en respectvol mogelijk uit te voeren, kan het zijn dat er op een enkele plek fouten zijn of zijn ontstaan of dat de betreffende tekst bepaalde levende, dan wel overleden personen of groepen personen schaadt in hun belangen of aanzien.

Bij het onderzoek en bij het opstellen van pagina’s en berichten is getracht alle rechthebbenden te achterhalen en alle gebruikte bronnen met betrekking tot beeldmateriaal te verantwoorden op een transparante en privacywaarborgende wijze, ook hier kunnen helaas feitelijke onjuistheden zijn ontstaan.

Doel van de website

Daarnaast is het doel van deze website om de maatschappij te dienen en wel middels het leveren van achtergrondinformatie bij mijn voorouderlijke families, het geven van juridische inzichten en informatie, mede met betrekking tot het privaatrecht, genealogie en geschiedenis, het presenteren van mijn portfolio op het gebied van vormgeving en het presenteren van mijn familiearchief en kwartierstaat tot en met mijn betovergrootouders.

Verantwoording en gebruik

Ik heet iedereen van harte welkom op deze website en iedereen is vrij om gebruik te maken van de diverse, al dan niet door mij gecreëerde, bronnen, mits het gebruik van deze bronnen op een transparante manier wordt verantwoord en het gebruik en de wijze van het gebruik mij of een ander niet in mijn of diens belangen schaadt.

Mocht je na het gebruik van deze website feitelijke onjuistheden ontdekken of mocht je na het gebruik van deze website je in je belangen geschaad voelen, neem dan gerust contact met mij op. De contactmogelijkheden vind je op de contactpagina in het navigatiemenu.