Zoals we allemaal vast wel weten hebben we de achternaam, maar vooral ook de Burgerlijke Stand en de bevolkingsadministratie aan keizer Napoleon te danken. Napoleon zorgde ervoor dat er een fatsoenlijke administratie van de bevolking kwam, om een overzicht te krijgen van de gebieden die hij bestuurde. Voor een onderzoeker zal het dus wel eens opvallen dat sommige akten rond 1811 tot en met 1813 in het Frans zijn opgemaakt, Napoleon was een Fransman – natuurlijk.

In Tilburg zijn er meerdere volkstellingen geweest, maar de eerste grote en uitgebreide volkstelling is waarschijnlijk die van 1810: Het eerste Tilburgse bevolkingsregister. Hierin is niet alleen het aantal inwoners met naam en toenaam opgenomen, maar ook het geloof dat ze belijden, hun beroep en ook of ze weduwe of weduwenaar waren.

Ik heb het aantal inwoners van Tilburg in 1810 in kaart gebracht aan de hand van het bevolkingsregister van 1810. Ik heb inderdaad de extra gegevens zoals eerder genoemd opgenomen, maar ook heb ik alles per wijk ingedeeld. Zo leert men dat Tilburg rond de 9.000 inwoners had in dat jaar, maar dat de verdeling van het aantal inwoners over de wijken ook duidelijk maakt hoe groot sommige wijken zijn en hoe dichtbevolkt.

Hier is een link naar het PDF-bestand met de betreffende gegevens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *