Voorouders

Mijn historische dubbelganger, oudoom Harrie van Lieshout, circa 1945.

Op deze pagina is achtergrondinformatie te vinden over mijn voorouders van de eerste vijf generaties. Het gaat om mijn kwartierstaat tot en met mijn betovergrootouders. Iedere generatie is uitgesplitst en per generatie vind je alle voorouders. Bij iedere voorouder kan je op de naam klikken om zo naar de persoonlijke biografie te gaan van die persoon. Deze biografieën bieden veel achtergrondinformatie over mijn afkomst en de afkomst en het leven van mijn voorouders.

Voor de totstandkoming van dit overzicht is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, waaronder primaire bronnen zoals akten en documenten en secundaire bronnen zoals geschreven brieven en stukken en verhalen die familieleden hebben verteld. De biografieën zijn compleet met foto’s, bronnen en waar mogelijk ook documenten. De basis voor de achtergrondinformatie zijn de akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister.

Voorouders van Indie van Lieshout
Indie van Lieshout
(1996)
Vader:
André van Lieshout
(1966)
Grootvader:
André van Lieshout
(1925-2017)
Overgrootvader:
Jan van Lieshout
(1894-1944)
Overgrootmoeder:
Tonia Torremans
(1890-1970)
Grootmoeder:
Rikie Snoeren
(1928-2011)
Overgrootvader:
Jos Snoeren
(1900-1972)
Overgrootmoeder:
Frieda Grüner
(1904-1973)
Moeder:
Marion Marinus
(1967)
Grootvader:
Charel Marinus
(1939-2003)
Overgrootvader:
Sjef Marinus
(1900-1971)
Overgrootmoeder:
Mieke Laurijssen
(1898-1966)
Grootmoeder:
Cor Musters
(1942-2005)
Overgrootvader:
Sjef Musters
(1916-1990)
Overgrootmoeder:
Riet Hopmans
(1919-1985)
Generatie 1: ik

Indie van Lieshout (Tilburg, 30 september 1996) is de oudste van twee zonen van André van Lieshout en Marion Marinus. Hij is jurist en amateurhistoricus, was juridisch en secretarieel medewerker bij meerdere kantoren en is vrijwilliger bij diverse organisaties.

Generatie 2: ouders

André van Lieshout (Tilburg, 18 februari 1966) is de jongste van drie kinderen van André van Lieshout en Rikie Snoeren. Hij is logistiek manager, warehouse manager, manager operations en lid van de activiteitencommissie en de commissie sportiviteit en respect van RKSV Sarto.

getrouwd op 30 augustus 1991 te Tilburg met

Marion Marinus (Tilburg, 7 september 1967) is de tweede van drie kinderen van Charel Marinus en Cor Musters. Zij is administratief medewerkster, financieel medewerkster en huisvrouw.

Generatie 3: grootouders

André van Lieshout (Tilburg, 14 november 1925 – Tilburg, 13 december 2017) is de vierde van negen kinderen van Jan van Lieshout en Tonia Torremans. Hij was wever, molensteller, sergeant, marinier, machinesteller en werkmeester textielfabriek.

getrouwd op 13 november 1947 te Tilburg met

Rikie Snoeren (Tilburg, 13 augustus 1928 – Rotterdam, 4 april 2011) is de eerste van twee kinderen van Jos Snoeren en Frieda Grüner. Zij was confectienaaister en kuisvrouw.
؜
؜
Charel Marinus (Tilburg, 18 april 1939 – Tilburg, 25 juni 2003) is de negende van tien kinderen van Sjef Marinus en Mieke Laurijssen. Hij was wever en fabrieksarbeider.

getrouwd op 25 juli 1965 te Tilburg met

Cor Musters (Tilburg, 31 mei 1942 – Tilburg, 21 maart 2005) is de derde van zeven kinderen van Sjef Musters en Riet Hopmans. Zij was huisvrouw en voedingsassistente.

Generatie 4: overgrootouders

Jan van Lieshout (Tilburg, 29 december 1894 – Linz, 30 december 1944) is de tweede zoon van in totaal negen kinderen van Harrie van Lieshout en Sjaan Kennekens. Hij was garenspoeler, fabrieksarbeider, schrobbelaar en daarnaast lid van het verzet.

getrouwd op 20 mei 1920 te Tilburg met

Tonia Torremans (Tilburg, 26 november 1890 – Tilburg, 26 november 1970) is de derde dochter van in totaal vijf kinderen van Frans Torremans en Drika van Raak. Zij was huisvrouw.

؜

Jos Snoeren (Tilburg, 14 november 1900 – Tilburg, 2 mei 1972) is de achtste zoon van in totaal dertien kinderen van Jan Snoeren en Rica Engel. Hij was arbeider, los arbeider, arbeider NS, draadmaker, textielarbeider en daarnaast diende hij in de Arbeitseinsatz.

getrouwd op 31 augustus 1927 te Tilburg met

Frieda Grüner (Maudach, 22 juni 1904 – Tilburg, 13 februari 1973) is de vierde dochter van in totaal tien kinderen van Fritz Grüner en Johanna Gärtner. Zij was spinster, fabriekwerkster en huisvrouw.

؜

Sjef Marinus (Gilze, 31 juli 1900 – Tilburg, 27 juli 1971) is de tweede zoon van in totaal negen kinderen van Jan Marinus en Nel Geerts. Hij was dienstknecht, voerman, fabrieksarbeider, houtbewerker en sjouwer houtbewerkingshandel.

getrouwd op 31 oktober 1924 te Baarle-Nassau met

Mieke Laurijssen (Ulicoten, 1 maart 1898 – Udenhout, 20 juni 1966) is de eerste dochter van in totaal tien kinderen van Piet Laurijssen en Nel Verhoeven. Zij was dienstbode en huisvrouw.

؜

Sjef Musters (Woensdrecht, 18 augustus 1916 – Tilburg, 12 februari 1990) is de vierde zoon van in totaal negen kinderen van Willem Musters en Sofia Huijps. Hij was spinner, opperman in de bouw en penningmeester van RKTTV Jong Neerland.

getrouwd op 18 januari 1939 te Tilburg met

Riet Hopmans (Tilburg, 15 augustus 1919 – Tilburg, 11 juni 1985) is de vierde dochter van in totaal vijf kinderen van Kees Hopmans en Anna Govers. Zij was huisvrouw.

Generatie 5: betovergrootouders

Harrie van Lieshout (Tilburg, 23 december 1863 – Tilburg, 2 mei 1932) is het derde kind van in totaal zeven kinderen van Nol van Lieshout en Jana van de Put. Hij was wever, arbeider, fabriekswerker, bukskinwever, wollenstoffenwever en kettinglijmer.

getrouwd op 18 juni 1884 te Tilburg met

Sjaan Kennekens (Tilburg, 17 mei 1863 – Tilburg, 17 april 1905) is het derde kind van in totaal negen kinderen van Janus Kennekens en Sien van Spaendonk. Zij was weefster en arbeidster.

؜

Frans Torremans (Weelde, 21 mei 1860 – Dongen, 28 oktober 1936) is de tweede zoon van in totaal zes kinderen van Pieter Torremans en Anna van de Pas. Hij was wever, fabriekwerker, bode, butler, agent-bode, huisknecht, verzekeringsagent, los werkman, magazijnknecht, arbeider, los arbeider, kistenmaker en president van de kruisboogvereniging “Vroolijke Bijeenkomst”.

getrouwd op 15 oktober 1884 te Tilburg met

Drika van Raak (Tilburg, 17 januari 1861 – Tilburg, 3 februari 1940) is de tweede dochter van in totaal vijf kinderen van Cornelis van Raak en Maria van Gog. Zij was huisvrouw.

؜

Jan Snoeren (Tilburg, 27 september 1861 – Tilburg, 3 mei 1930) is het eerste kind van in totaal acht kinderen van Antoon Snoeren en Tonia Rotti. Hij was arbeider, sjouwer, wagenloper, ploegbaas, los werkman, los arbeider, aannemer, wagonlosser en arbeider NS.

getrouwd op 23 april 1884 te Tilburg met

Rica Engel (Tilburg, 5 augustus 1861 – Tilburg, 31 augustus 1928) is de derde dochter van in totaal dertien kinderen van Jan Engel en Anna Peij. Zij was hoopvrouw en huisvrouw.

؜

Fritz Grüner (Maudach, 27 december 1876 – Maudach, 14 april 1946) is het twaalfde en laatste kind van Jakob Grüner en Apollonia Winkler. Hij was timmerman, fabriekswerker en magazijnier.

getrouwd op 25 april 1899 te Maudach met

Johanna Gärtner (Wiernsheim, 26 november 1875 – Maikammer, 18 november 1973) is de tweede dochter van in totaal vijf kinderen van Andreas Gärtner en Magdalene Bolz. Zij was dienstmeid.

؜

Jan Marinus (Weelde, 31 mei 1869 – Gilze, 16 juli 1912) is de tweede zoon van in totaal vijf kinderen van Bart Marinus en Jo Houtappels. Hij was bakkersgast, bakkersknecht, dagloner, arbeider en broodbakker.

getrouwd op 16 juni 1893 te Baarle-Hertog met

Nel Geerts (Chaam, 13 november 1869 – Gilze, 19 april 1930) is de derde dochter van in totaal vijf kinderen van Jan Geerts en Marie Janssen. Zij was arbeidster, dienstmeid en landbouwster.

؜

Piet Laurijssen (Ulicoten, 27 juli 1856 – Ulicoten, 19 juni 1927) is de tweede zoon van in totaal zes kinderen van Jaan Laurijssen en Lies Schoenmakers. Hij was landbouwer, klompenmaker, rietdekker en werkman.

getrouwd op 26 augustus 1893 te Baarle-Nassau met

Nel Verhoeven (Ulicoten, 28 maart 1869 – Ulicoten, 5 februari 1952) is de tweede dochter van in totaal vier kinderen van Jaan Verhoeven en Antonia van Gestel. Zij was landbouwster en huisvrouw.

؜

Willem Musters (Hoogerheide, 25 oktober 1879 – Tilburg, 1 november 1959) is de tweede zoon van in totaal twaalf kinderen van Piet Musters en Jana van Wezel. Hij was grondwerker, seizoensarbeider, los arbeider, arbeider, havenarbeider, transportarbeider en sjouwer.

getrouwd op 17 april 1901 te Woensdrecht met

Sofia Huijps (Hoogerheide, 25 januari 1880 – Tilburg, 1 december 1931) is de eerste dochter van in totaal zes kinderen van Jan Huijps en Johanna van der Poel. Zij was huisvrouw.

؜

Kees Hopmans (Tilburg, 10 augustus 1888 – Tilburg, 28 november 1946) is het tweede kind van in totaal tien kinderen van Willem Hopmans en Koos de Wit. Hij was spinner, soldaat, fabrieksarbeider, grondwerker, los arbeider en schrobbelaar.

getrouwd op 6 mei 1914 te Tilburg met

Anna Govers (Kaatsheuvel, 5 oktober 1883 – Tilburg, 13 oktober 1953) is de vierde dochter van in totaal dertien kinderen van Jan Govers en Koos de Wit. Zij was spinster en huisvrouw.