Piet Laurijssen

Portretfoto van Piet Laurijssen, circa 1918. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.
Portretfoto van Piet Laurijssen, circa 1918. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

Johannes Petrus Laurijssen, ‘Pro d’n dekker’ (Ulicoten, 27 juli 1856 – Ulicoten, 19 juni 1927) is de tweede zoon van in totaal zes kinderen van Jaan Laurijssen en Lies Schoenmakers. Hij was landbouwer, klompenmaker, rietdekker en werkman. ¹


Geboorte en jeugd

Piet zag het levenslicht op zondag 27 juli 1856 om 23:00 uur in het ouderlijk huis in Ulicoten. Hij werd geboren als zoon van rietdekker Jaan Laurijssen en huisvrouw Lies Schoenmakers, zij lieten hem vervolgens rooms-katholiek dopen, de geboorteaangifte vond plaats op het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

Hij groeide op met zijn broer en zijn vier zussen op het platteland van Ulicoten. In zijn jeugd heeft hij meegeholpen op het land, dat werd van alle kinderen in het gezin natuurlijk verwacht. Van zijn vader had hij ook het rietdekken geleerd, iets waar hij later bekend om zou staan, ze noemden hem Pro (van) d’n Dekker. Maar voornamelijk werd er tijd besteed aan de landbouw, de opbrengst was wat geld in het laatje bracht en dus brood op de plank.

Vader Jaan was afkomstig uit Meerle dat over de grens in België ligt. Hij staat aan het hoofd van een dakdekkersfamilie in Ulicoten en omgeving. Piet groeide op met zijn broer en drie zusjes. Met zijn broer Cees ontwikkelde hij een passie voor het riet- en strodekken. Daarnaast leerde Piet van alles over het vak van klompenmaker.


Voor het huwelijk

De jaren voor zijn huwelijk ging Piet zelfstandig werken als landbouwer in het dorp. Toen dit hem echter begon te vervelen, besloot hij het beroep van klompenmaker uit te proberen. Dit heeft hij niet langer dan dertien jaar gedaan, maar het leverde hem wel bekendheid in het dorp, Jan en alleman kwam langs om zijn of haar klompen te laten repareren.

Portret van Piet Laurijssen, circa 1920. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

Rond de jaren 1890 leerde hij de dertien jaar jongere Nel Verhoeven kennen, zij woonde ook in Ulicoten, niet ver van de boerderij van familie Laurijssen vandaan. Waarschijnlijk woonden beide families aan het Strumpt, een lange weg met verschillende boeren. Nel was in 1887 bevallen van een zoon, Jaan, dus de eerste zoon die Piet zou hebben was een stiefzoon, die hij ook wettelijk erkende.

Het gezin bleef in Ulicoten wonen en in 1894 kwam het eerste kind: zoon Bart. Het gezin werd in de jaren erna flink uitgebreid en zo bestond het gezin in 1906 uit zes zoons en drie dochters. Piet verdiende een deel van de tijd zijn geld met het dakdekken en klompenmaken en de rest van de tijd werd besteed aan de landbouw, waar hulp van de kinderen een welkome aanvulling was.


Huwelijk en kinderen

Piet trouwde op 26 augustus 1893 met Nel Verhoeven in Baarle-Nassau. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. ¹

Foto Naam Geboren Overleden Bijzonderheden
Bart 23 april 1894 1971 Getrouwd met Anna Braun.
Jan 28 april 1895 7 november 1965 Getrouwd op 19 september 1924 met To Marinus.
Kees, Cees, Cor 14 november 1896 10 augustus 1974 Getrouwd met Annie MacLeod.
Mieke 1 maart 1898 20 juni 1966 Getrouwd op 31 oktober 1924 met Sjef Marinus.
Lies 29 december 1899 27 mei 1972 Getrouwd op 25 april 1925 met Bart Marinus.
Sjef, Jef 19 december 1901 24 december 1982 Getrouwd op 7 januari 1928 met Sie Meijvis.
To 29 augustus 1903 13 oktober 1981 Getrouwd met Jan van Nistelrooij.
Cus, Sus 13 januari 1905 6 juli 1952 Ongehuwd.
Fons 8 april 1906 3 augustus 1983 Ongehuwd.
Het gezin van Piet en zijn vrouw Nel, v.l.n.r. Kees, To, Bart, Mieke, Cus, Sjef, vader Piet, Jaan en vrouw Kee Verschueren, moeder Nel, Fons, Lies en Jan, circa 1918. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

Riet- en strodekker, klompenmaker en landbouwer

De pijp met het dekseltje die Piet altijd rookte tijdens het dakdekken, circa 2007. Bron: dhr. J. Laurijssen.

Piet en zijn broer Cees leerden al vroeg van vader Jaan het vak van dakdekken. Dit deden zijn voornamelijk met riet en stro. In de zomer maakte hij riet- en strodaken op boerderijen en schuren. Het dakdekken met riet en stro was een vak apart, iets was Piet goed in de vingers had. Hiervoor waren speciale technieken. Ondertussen rookte hij dan ook nog graag pijp. Hiervoor had hij een pijpje met een deksel met gaatjes erin, zodat het hele dak niet in de hens zou vliegen tijdens het dekken.

Ook heeft Piet ooit het dak van zijn eigen huis gedekt, dit ging helaas fout tijdens het roken, waardoor het hele dak vlam vatte. Zijn vrouw was toen in verwachting van de jongste dochter, To. Het gezin was al aardig groot en de pastoor van de Bernardusparochie heeft een omhaling laten doen om zo spullen voor het gezin in te laten zamelen. Zo kon het gezin toch weer een nieuw bestaan opbouwen.

Piet’s stiefzoon Jaan, aan wie hij het dakdekken leerde, met zijn vrouw Kee Verschueren, circa 1918. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

Ook was Piet klompenmaker. Dit vak heeft hij in zijn vrije tijd geleerd. Het hele dorp en mensen uit de omgeving lieten bij hem hun klompen maken, dus hij bouwde ook hiermee een netwerk op. Het vak van klompenmaker heeft hij later ook aan zijn stiefzoon Jaan overgedragen, die dit vak lang bleef uitoefenen. Helaas kwam er een einde aan het uitoefenen van dit vak voor Jaan, omdat de vraag naar lage klompen afnam, later raakten hoge klompen in de mode en Jaan kon niet aan deze vraag voldoen.

Chaamseweg-Hazenberg nummer 5, 2017. Bron: Google Maps.

Voor de rest van de tijd werkten Piet, zijn vrouw Nel en de rest van het gezin op het land. Tenslotte was bijna iedereen in de omgeving landbouwer. Zo werden er ook verschillende kleine dieren gehouden, maar vooral het bewerken van het land was het grootste onderdeel hiervan. Hiermee werd voornamelijk de kost verdiend en zijn vak als riet- en strodekker en klompenmaker was ervoor bedoeld om wat extra inkomsten te genereren.


Huishouden en gezin

Hij woonde met zijn gezin in Ulicoten. Pas ergens na het huwelijk is het gezin aan de Hazenberg 5 gaan wonen, in die tijd bekend als C65 of C72. Tegenwoordig is dit het adres Chaamseweg-Hazenberg 5, deze straat heet zo, omdat er vroeger een boerderij stond die de naam ‘Hazenberg’ droeg en ligt aan de kruising met de Chaamseweg. Of dit het huis is dat is afgebrand is verder niet bekend.

Zonen Bart, Kees en Jan, waarschijnlijk voor het vertrek van Bart naar Amerika, circa 1921. Bron: mw. M.J.C. van Lieshout-Marinus.

Zijn stiefzoon Jaan trouwde met Kee Verschueren, maar er werden geen kinderen geboren in dat huwelijk. Zoon Bart was de oudste zoon en vertrok in 1916 al eens naar Amerika. Hij ging naar Michigan. Later, in 1921, is hij voorgoed naar Amerika vertrokken, waar hij een nieuw bestaan opbouwde. Hier overleed hij in 1971. De tweede zoon, Kees, vertrok naar Canada en leerde daar een Schotse weduwvrouw kennen die al vier kinderen had. Hij overleed in Vancouver en werd begraven in Burnaby.

Het gezin van Jan Laurijssen en To Marinus, circa 1940. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

De andere kinderen zijn getrouwd en hebben ook zelf kinderen gekregen op zoons Fons en Cus na. Zij hebben uit principe, binnen de familie gaat het gerucht dat zij het geloof bejubelden, geen kinderen gekregen. Binnen het gezin stond broer Jan later bekend als een strenge vader en ook in zijn jeugd was hij een vervelende jongen. Hij heeft eigenlijk zijn broers Bart en Kees uit het gezin gepest.

Waarschijnlijk onderhield Piet ook goede contacten met de familie Marinus, aangezien twee van zijn dochters, Mieke en Lies, en zijn zoon Jan met Marinussen zijn getrouwd. Deze drie van Marinus waren ook allemaal broer en zus. Van alle negen eigen kinderen besloten er twee om niet te gaan trouwen. Bij eentje was dit waarschijnlijk, omdat hij het geloof had bejubeld en achteraf spijt had of een soort van gestrafd werd.


Ouderdom

De laatste jaren van zijn leven kon Piet al van zijn kleinkinderen genieten, dit waren er nog niet veel, maar hij was gelukkig. Hij woonde nog steeds in zijn geboortedorp Ulicoten, dat hij uiteindelijk nooit zou verlaten. Hij zou het platteland niet kunnen missen. Hij was er geboren, getogen en had er zijn familie wonen en ook zijn vaste klantenkring.

Waarschijnlijk neef Jan en zoon Sjef, circa 1925. Bron: mw. J.M. Kimenai-Marinus.

Omdat Piet dertien jaar ouder was dan zijn vrouw Nel, was het wel te verwachten dat hij eerder zou overlijden, toch heeft hij een mooie leeftijd behaald voor iemand die zwaar werk moest verrichten, hij was eenenzeventig geworden. Piet was eigenlijk maar weinig ziek geweest in zijn leven, maar op die bewuste zondag de negentiende van juni in 1927 zakte hij ineens in elkaar en overleed. ³


Voorouders

Piet Laurijssen
Overgrootouders Jan Laurijssen (1753-1823)
x. ?
Petronella de Moor (1754-1830)
Everardus Heijblom (1739-1791)
x. 1772
Adriana Deckers (1749-1810)
Adrianus Schoenmakers (1752-?)
x. ?
Johanna van Bedaf (1765-?)
Joannes Baptist Sijsmans (1759-1823)
x. ?
Anna Jacoba van Hoeck (1756-1822)
Grootouders Adrianus Laurijssen (1787-1860)
x. 1814
Joanna Heijblom (1788-1868)
Hendrik Schoenmakers (1788-1857)
x. ?
Anna Maria Sijsmans (1793-1878)
Ouders Jaan Laurijssen (1820-1891)
x. 1849
Lies Schoenmakers (1821-1903)
Piet Laurijssen (1856-1927)

Brondocumenten BS/PA

  • Geboorteakte, Baarle-Nassau, 27 juli 1865 – Downloaden
  • Huwelijksakte (BS), Baarle-Nassau, 26 augustus 1893 – Downloaden
  • Overlijdensakte, Baarle-Nassau, 19 juni 1927 – Downloaden