Disclaimer

Voor het grootste gedeelte van mijn onderzoek ben ik afhankelijk geweest van digitale archiefbronnen en onderzoeksresultaten van medegenealogen, daarom zijn de genealogische gegevens op deze website vrij te hergebruiken, mits deze voorwaarden worden nageleefd:

Artikel 1

  • 1 Men dient een bronvermelding van deze website of van de gebruikte bron te plaatsen bij het overnemen van een of meerdere tekst- of foto-elementen. Het is om het even hoe deze bronvermelding geplaatst wordt, zij het in een opsomming, literatuurlijst, directe notitie of eender welke manier.
  • 2 Tevens dient deze bronvermelding, terugvallend op het eerste lid, bereikbaar te zijn voor de bezoeker van de betreffende website of pagina of voor de eventuele onderzoeker.

Artikel 2

  • 1 Het hergebruik is toegestaan voor een doeleinde dat zich laat omschrijven als niet-commercieel en niet-misbruik-makend.
  • 2 Uitzondering op genoemde in lid 1 is het verwerken van gegevens en foto’s op websites waar gebruikers voor gegevensinzage moeten betalen, specifiek MyHeritage en Ancestry en eender welke vergelijkbare site.
  • 3 Hij, die dergelijke gegevens of foto’s overneemt dient zich bewust te zijn van het belang van juistheid der gegevens en foto’s. Onjuiste administratie of overname der gegevens en foto’s dient te allen tijde te worden voorkomen.

De auteur van deze website heeft getracht alle rechthebbenden te vermelden en alle gegevens zorgvuldig en nauwkeurig samen te brengen onder de verschillende pagina’s in deze website. Desondanks kunnen er onjuistheden of oneigenlijkheden zijn ontstaan, verzoek is om hier melding van te maken bij de auteur dezer website.

Mocht u of een ander nog vragen resten over het geheel der pagina’s, dan vraag ik u contact op te nemen via mijn contactinformatiepagina, te vinden in het navigatiemenu aan de rechterzijde van deze pagina.