Genealogisch onderzoek vs. de AVG

Zoals wij stamboomonderzoekers de afgelopen tijd wel gemerkt hebben, is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) op de vijfentwintigste mei van het afgelopen jaar een heet hangijzer geworden binnen de genealogische en geschiedkundige wereld. Sommige mensen wagen het ├╝berhaupt niet eens om aan dit onderwerp hun vingers te branden en anderen liggen […]